Skip to main content
نقد به فرهنگ دگرباش

گرسنگی ما در هویت دگرباشی

توسط نوامبر 8, 2019سپتامبر 15th, 2022بدون نظر

 

آدم به عنوان عضو جامعه از دو گرسنگی رنج می‌برد. تغذیه‌ای که امروز نشد، تغذیه‌ای که در گذشته نشد و در آینده معلوم نیست بشود. تغذیه امروز امکان حرکت در جا و در حال را ممکن می‌کند. تغذیه‌ای که در گذشته نشد، و احتمال نشدنش در آینده هست، امکان حرکت امروز را محدود، مردد، مشکوک، ناقص، و به شکل دردآلودی آلوده به «شدت» می‌کند

گرسنگی ما در هویت دگرباشی … شبیه همین دو گرسنگی است

Visits: 24