Skip to main content
نقد به فرهنگ دگرباش

اعتراض وبلاگ‌نویسان همجنسگرا به پرشن بلاگ

توسط می 29, 2021سپتامبر 15th, 2022بدون نظر

 

وبـلاگ نويسان آزاديـخواه ايـرانی،
در دفـاع از حـق آزادی بيان و اعـتـراض به نقض ايـن حق مسـلم از طـرف سايت پرشين بلاگ، و مقابله با رفتار کودتاگونه‌ی سايت مذکور دربستن دهها وبلاگ متعلـق به همجنسـگرايان ايـرانی ،فارغ از گرايـش‌ها و سليقه‌ها، همه و همه در دفاع ازحقوق ديگری با هم هم‌پيمان شويد و نامه‌‌ی ذيل را در پست روز سه‌شنبه ۵ آبان خود قرار دهيد

 :

سه شنبه ۵ آبان ۱۳۸۳ روز اعتـراض سراسری وبـلاگ نويـسان

به مسدود شدن فله‌ای وبلاگ‌های هموطنان همجنسـگرای ايـرانی

                توسط پرشين بلاگ

 

خدمت اعضای هيئت مديره سايت پرشين بلاگ

سلام

پيـرو حرکت اخيـر و تاسف‌آور آن سايت، مبنی بر مسدود کردن تعدادی از وبلاگ‌های متعلق به همـوطنان همجنسگرا، بدون اعلام دليـل و بـا عنـوان کلی «عـدم رعـايت توافقنامه پرشين بلاگ»، مايليم نکاتی را با شمـا در ميـان بگذاريم. اميـد است که جوابی منطـقی برای سئوال‌ها و اعتراضات‌مان داشته باشيد.

 

۱-آيـا در توافقنامهٔ پرشين بلاگ محدوديتی بـرای عضـو شدن، در رابطه با خصوصيات انسانی وجود دارد؟ مثلا آيا عضو پرشين بلاگ بايد از رنگ، نژاد، زبان، دين، و گرايش خاصی باشد، و آيا برای عضويت، گرايش جنسی مدّ نظر قرار می‌گيرد؟ !

۲ – آیا حق داریم بپرسیم که کجای مطالب‌مان با توافقنامه‌ی مذکور تعارض دارد، و آیا بهتر نبود که به خودتان این زحمت را می‌دادید و دلایل مسدود کردن وبلاگ‌ها را به ایمیل اعضایتان، که اینقدر از آنهـا دم می‌زنیـد، می‌فرستادیـد؟ ! ! (توجه داشتـه باشید که شما ادعــای اداره‌ی یـک سـايـت فــرهــنـگـی را داریــد ! نــه اداره‌ی یک تجارتخانه !)

۳- بستـن وبلاگ شخصی یک فـرد، به مثابه از بین بردن موجودیت دیجـیتـال آن فـرد است. حتی در کشورهایی که اعدام دسته‌جمعی هم وجود دارد، اعدامی‌ها را محاکمه می‌کنند ! آیا ما فرصت دفاع از خود را در برابر اتهام‌هایی که نمی‌دانیم چیست، داشته‌ایم؟ ! ! !

۴ – به فرض وجـود جرم خیـالی، چرا قبل از مسـدود شدن، هیـچ تـذکر و نـامه‌ای به پـست الکترونیکی اعضا فرستاده نشده؟ شما با مسدود کردن شناسه‌ی کاربری افراد، علاوه بروبلاگ، نویسندگان وبـلاگ‌ها را از حـق دسترسی بـه نـوشتـه‌های خـود نیز محـروم کـردیـد و نـوشتـه‌هـای آنهـا را تـوقیـف کـردیـد ! بـرای ایـن کـار کـودتـا‌گونه‌تان چـه جوابی دارید؟ شناسه‌ی کـاربـری یـک عضـو، مگـر یـک سایت آشکـار است که دیگران نیز به آن دسترسی داشته باشند؟ مگر اینکه شما دسترسی داشته باشید ! ! ! !

۵ – مسدود کردن فلـه‌ای وبـلاگ‌هـایی کـه نـه عکـس دارنـد و نـه خاطرات پورنوگرافی، و اکثـر آنهـا حـاوی مطالـب ادبی نویسنـده و شکوائیه‌هـایی از جامعـه‌ی ساختـه شـده به سبـک و سطح فـکـری شمـاست، چـه دلیـل قـانـونی دارد، و آیـا گـردانـنـدگـان پرشین بلاگ کوچکترین انتقادهـا را نسبت به جامعـه‌ی خود پـذیـرا نیستند؟ بهتر نیست که نسبت به ظرفیـت و سطح فـکـری خـودتـان تجدیـد نـظر کنید ؟ ! ! ! ! !

6 – خوشبختانـه بـا توجـه بـه رشـد اندیشه‌های انسانی و شناخت منطقی واقعیت‌های اجتماعی، امـروزه حتی در ایران هم کسی به جرم همجنسگرایی محاکمه نمی‌شود. آیـا شمـا در دنیـای مـدرن و الکترونیک خود، حتی از قانون‌های دنیای غیرمدرن و متمدن هم عقب‌ترید ؟ ! ! ! ! ! !

در پایان با اعتقاد اینکه ما وبلاگ‌نویسان همجنـسگرا حرکت خود را حرکتی فکری، اندیشمندانه، تحلیلگرانه‌، قانونی‌، آزادیخواهانه و حق مسلم و حیاتی خود می‌دانیم، ضمـن اعتـراض شـديـد به کودتای ضـد فکری پرشين بلاگ، اعلام می‌کنيم که ازراه خويش دلسرد نمی‌شويم ومايليم هرچه سريعتر نسبت به رفع اين توقيف اقدام و جواب شما را به همراه اصل نامه (اگر به گفتمان اعتقاد داريد) درسايت پرشين بلاگ مشاهده کنيم .

                          وبلاگ نويسان همجنسگرای ايرانی 

   

¤ نوشته شده در ساعت ۰:۱ توسط شهرام شهرزاد

———————————————

پس از انتشار این متن در وبلاگ‌های بلاگرهای همجنسگرا، پرشین بلاگ همه‌ی وبلاگ‌های مسدود را از نو باز کرد –  این متن را در سال ۲۰۰۸ از وبلاگ هزارویکشب کپی کردم – ساقی قهرمان

Visits: 17