Skip to main content
‌کوتاه

اما

توسط نوامبر 14, 2019مارس 9th, 2023بدون نظر

اما، 
داداشم نبودی، بانوی زیبای من بودی 

گفتن نداشت، شنیدن دارد