Skip to main content
شعر

برای نمونه، لب‌‌هاش

توسط نوامبر 7, 2020سپتامبر 15th, 2022بدون نظر

برای نمونه، لب‌هاش

مجموعه‌ای از شعور و شهوت من

با تیغی از وسط قاچ‌خورده به دو نیمه‌ٔ نامتساوی

و درشت

و در هر دو حالت بسته و وا، و نیمه‌وا

و در حالتی از خنده‌های درشت قهقهه


و در حالت جمع‌شده از غم، یا خشم، یا بوسه، چین‌های عمودی خورده

.

 

 

 

لب‌های کارکرده، مجرب، زمان‌دیده، جهان‌دیده، بوسیده‌شده، گزیده‌شده، با ضربه‌های پی در پی مشت یا سر زانو حیرت‌کرده چاک‌خورده خونی‌شده‌ خشک‌شده مکیده‌شده خوب‌شده

.

 

 

 

لب‌ها، که درد بی درمان حافظه‌ٔ من است وقتی در خواب یا در بیداری یا در میانه‌ٔ یک گفتگو یا کاری سخت دشوار، جرقه می‌زنند در سر من و ازحرکت می‌ایستم ناگاه

یا به حرکت می‌افتم ناگاه وای

.

 

و صورتی که همراه لب‌ها در ذهن من جرفه می‌زند، تنی وصل به صورتی که جرقه می‌زند

.

 

 

و صدا، یا آهنگ کلام، یا خود کلام، یا انگشت‌های باریک و لب‌های خستهٔ کبود چین‌خورده‌ٔ پهن

گوش‌تاگوش شهوت و شعور و شهوتِ شعور را زندگی کرده، پَر و دُم ساییده، لب‌های پَر  و دُم ساییده

 

من؛ از این سر تا آن سر اتاق، وای


ـ


۲۰۱۶ تابستان 
تورنتو

Visits: 35