Skip to main content
کوتاه‌تر

بیست

توسط نوامبر 24, 2023بدون نظر

مگر مفعول هم منفعل می‌شود؟ همه آتش‌ها از گنجه‌ی مفعول بلند می‌شود
نوامبر ۲۰۱۸
———-
آزادی راه مشخصی به سمت عدالت ندارد اما عدالت از هر طرف برود ناچار به آزادی می‌رسد
نوامبر ۲۰۱۸
———-
شی‌ء‌انگاری امتیازات خودش را دارد. دوست‌ داشتن محبوب، بدون شی‌ءانگاری لحظه‌ای او، بعضی بیان‌های اروتیک را غیرممکن می‌کند
نوامبر ۲۰۱۸
———-
ارتباط من با جهان با ارتباط من با جهانیان از دو جنس متفا‌وت است. پدر اولی‌ام، مادر دومی
نوامبر ۲۰۱۸
———-
گاهی که مغزم تنظیم‌شده می‌شود مضطرب می‌شوم از تنظیم که خارج می‌شود خاطر‌جمع می‌شوم
نوامبر ۲۰۱۸
———-
آدم بلافاصله تصمیم می‌گیرد دیگران زنده نیستند که بمیرند. تنها خودش زنده است و تنها خودش در معرض مردن دیگران است
نوامبر ۲۰۱۸
———-
جنسیت آدم را معشوق آدم تعیین می‌کند
نوامبر ۲۰۱۸
———-
روشن‌فکر کسی است که درصد دقیق منفی‌ها در مثبت و مثبت‌ها در منفی را محاسبه کند
نوامبر ۲۰۲۳
———-
شریک زندگی آدم کسانی‌اند که با گستره‌ی پیامدهای زندگی آدم شریک‌اند؛ دیگران، چیزهای دیگرند
نوامبر ۲۰۲۰
———-
کسانی که کاری می‌کنند، خیال می‌کنند
نوامبر ۲۰۲۰
———-