Skip to main content
ناشعر

ترس‌هات را بده بخورم

توسط اکتبر 30, 2019آوریل 1st, 2024بدون نظر

نفس‌زدن، نشانه‌ی گمشدگی است؛ اضطراب پیدانشدگی

یا اضطرابِ ناگهان پیداشدن مقابلِ چشم‌هایی که دنبالت می‌کرده‌اند

.

زندگی بیرون از موقعیت معنا ندارد

.

آدم اگر به اسمی نامیده نشود، هنوز آدم است؟

.

آیا ما با هم از صحنه خارج خواهیم شد؟

.

ترس‌هات را بده بخورم

.

تنهایی
هست همیشه، درونی‌شده‌ی مغز استخوان
زار می‌زند گاهی
.

غیب می‌شود وقتی چیزی مثل او می‌رود درون مغز استخوان می‌نشیند هر وقت دلش بخواهد

۲۰۱۱