Skip to main content
‌کوتاه

تن، دقیق‌تر از کلمه

توسط فوریه 1, 2024بدون نظر

شکل همامیزی با تن دیگری رابطهٔ‌ آدم با تن دیگری را هم شکل می‌دهد هم روشن می‌کند؛ کاری که زبان در گفت‌وگو با دیگری قادر نیست بکند. اطلاعاتی که در همامیزی منتقل می‌شود دقیق‌تر از عبارت‌هایی است که در گفت‌وگو منتقل می‌شود. برای همین است که ارتباط تنانه باید مستقل و فارغ از فرهنگ و عادت مرسوم در ارتباط تنانه باشد. آدم اعتماد دیگری و اعتماد به دیگری را با تن به دست می‌آورد و با تن از دست می‌دهد.


۱ فوريه ۲۰۲۴

Visits: 12