Skip to main content
‌کوتاه

در واگویه‌ٔ آن‌لاین دیدم

توسط ژانویه 17, 2024بدون نظر
 هست‌های بیرونی زاده‌ٔ درونی‌های آدم‌اند.
با این‌وجود، بیرون، قائم به‌ذات است‌.
.