Skip to main content
از دروغ

راضی

توسط مارس 21, 2023آوریل 3rd, 2023بدون نظر

دیروز، افتاده کنار مهتاب و جوبار

پیدا نیست

.
.
.
.

من دست خودم را گرفته‌ام

کنار غُربت بی‌پایانی نشانده‌ام

.
.
.
.

آفتاب غروب می‌‌کند

.
.

دست خودم را ول نمی‌کنم

تا از پیچ پیری عبور کنم

.

Gildwood Village Scarborough 1996

[1] اسم شعر در انتشار اول «تنها» یا «تنهایی» بود

Visits: 7