Skip to main content
‌کوتاه

زن نبودن

توسط نوامبر 14, 2019مارس 19th, 2023بدون نظر

از ویژگی‌های زنانه بودن، که یکی زیبایی و مظلومیت، و دیگری مادربزرگی و بوی کوکو دادن است، هر دو به یک اندازه چهره‌ای ابلهانه و ساختگی به انسان می‌دهند.

 

Visits: 31