Skip to main content

در واقع، این آدم نیست که زندگی می‌کند. زبان است که زندگی می‌کند.
فوریه ۲۰۲۴
———-

متن، موضوع نیست. متن، نمایش موضوع است. ننویسید.

فوریه ۲۰۲۳
———-

سر بریده به اندازه‌ی سر نبریده زیبا است.
تفاوت این است که سر بریده روی گردن جا نمی‌افتد و تن را در غیاب خود از نفس کشیدن و صدا زدن و بوسیدن و آب و نان خوردن، و از این مهم‌تر، از پاشدن و رفتن، دور زدن و برگشتن غریبه می‌کند.

فوریه ۲۰۲۳
———-

وحشت، از سالم‌ترین احساساتی است که آدم در جامعه تجربه می‌کند
نوامبر ۲۰۲۲
———-
دولت برای حفظ منافع خود به مردم دروغ می‌گوید. مردم برای حفظ منافع خود به دولت دروغ می‌گویند؛ ترس، ترس است!
نوامبر ۲۰۱۸
———-
عجیب است که کسی خواب را جزو زندگی نداند، زندگی‌کر‌دن را محدود به بیدار بودن بداند
نوامبر ۲۰۲۸
———-

اتفاقی که‌ برای پیشانی فشرده به گودی گلو و سرشانه‌ی او می‌افتد، اتفاق عجیبی است؛ بعد از خواب می‌پری
نوامبر ۲۰۲۲
———-
تنم، خود خود من است، یا فرقی نیست بین من و تنم، یا من آمده‌ام تا زیر پوست تا پوست تو را بو کنم وقتی در آغوش منی که در آغوش‌ات گرفته‌ام وقتی هیچ نداری در آغوش،
و چوب شده‌ام از جنس صندلی
نوامبر ۲۰۱۷
———-
شریک زندگی آدم کسانی‌اند که با گستره‌ی پیامدهای زندگی آدم شریک‌اند؛ دیگران، چیزهای دیگرند
نوامبر ۲۰۱۷
———-