Skip to main content
‌کوتاه

عادت‌زدایی از رفتار کیر دگرجنسگرا

توسط نوامبر 14, 2019مارس 19th, 2023بدون نظر

رفتار کیر گی لایه‌هایی از قابلیت‌های کیر در ارتباط با لذت‌جویی را روشن می‌کند که در رفتار سرکوب شده‌ی کیر دگرجنسگرا به چشم نمی‌خورد.
برابری حقوق شهروندی مرد با زن، و برابری حقوق شهروندی دگرجنسگرا با همجنسگرا، بسته به عادت‌زدایی از رفتار تعریف‌شده و عادت‌شده‌ی کس و کیر است.

مشکل همجنسگرایی، به هویت جنسیتی مربوط می‌شود. اگر معضل هویت جنسیتی از میان برود همجنسگرایی مشکل نخواهد بود، یا مشکل نخواهد داشت.

Visits: 14