Skip to main content
از دروغ

عقرب

توسط آوریل 3, 2023بدون نظر

 

نه بیدار

نه خواب

به خود می‌پیچی

حرفی برای گفتن نیست

به چیزی می‌نگَری در نزدیک‌های دور

راهی برای رفتن نیست

دورتر می‌روی

برای آسودن جایی نیست

مرا به خواب ببر

به خواب‌های نیمه‌بیدار که هرشب
هرصبح
 هرروز
می‌دیدیم

بیدار، بی‌شکیب‌ام
.
Gildwood Village Scarborough 1996

Visits: 12