Skip to main content
‌کوتاه

غیبت آشیانه در مهاجرت

توسط نوامبر 13, 2019مارس 19th, 2023بدون نظر

در غیبت آشیانه، پرواز از آشیانه، وقوع نمی‌یابد؛ بچه‌های خانواده‌های مهاجر، و بچه‌هایی که در سرزمین‌ انقلاب و کودتا و دولت مهندسی‌شده بزرگ می‌شوند، مسیر زندگی‌شان از سیر طبیعی خارج است، مقصد، معنای معمول و معنای آشنا ندارد – این، شاید، یکی از ریشه‌های حسرت، یا یکی از ریشه‌های سردرگمی باشد.

Visits: 20