Skip to main content
‌کوتاه

فقط داف !

توسط نوامبر 8, 2019مارس 19th, 2023بدون نظر

شهره در جمع پناهندگان کایسری، ترکیه، با پرچم رنگین کمان و با حمایت از دگرباشان جنسی، و با توضیح نظر خود که همجنسگرایان عضو و جزو جامعه‌ی ایرانند، در کنسرتی که یک همجنسگرای ایرانی پیشنهاد و تنظیم و با حمایت دیگران برگزار کرده، می‌خواند و حرف می‌زند، سعی به ایجاد همدلی در جمع می‌کند.
بعد، «رحیم شهریوری» می‌آید می‌گوید: “حمایت شهره اهمیت ندارد، چون شهره فقط یک داف است.”

فقط یک داف؟ فقط یک داف؟ داف بودن با “فقط” تعریف نمی‌شود. داف بودن ویژه‌تر از آن است که با یک “فقط” تعریف شود. حداقل اطلاعی که لازم است داشته باشید اینست که داف همان جانور زیبایی است که در سی سال گذشته برای حفظ ویژگی داف‌بودن، چنگ و دندان و روسری و چکمه‌اش را از توی گلوی جمهوری اسلامی در نیاورده و هنوز دارد خرخره رژیم از درون می‌جود. شما که داف نیستید، درگیر کدام ارزش اجتماعی و مبارزه‌ی پیگیر و در-میدان هستید که نتیجه‌ای نصف مبارزه‌ی داف و دیوا داشته باشد؟
واقع بین باشیم.

۲۰۱۲

Visits: 29