Skip to main content
‌کوتاه

قواعد دیدار

توسط نوامبر 17, 2023بدون نظر
آدم چند جا را بر اساس نیاز تک‌جانبه می‌رود
اولیش، مستراح
دومیش، فاحشه‌ خانه
سومیش، زیارت امامزاده
چهارمیش، کوچه‌ٔ معشوقه
پیدا شدن در حضور دوست جزو نیازهای تک‌جانبه نیست.

۱۷ نوامبر ۲۰۲۱

Visits: 7