Skip to main content
از دروغ

  ماها

توسط مارس 21, 2023آوریل 3rd, 2023بدون نظر

آهوها

ماهی‌ها

ماها

توی قصّه‌ها ماندیم وُ

گریه کردیم

.

به ما می‌گفتند گیسو گُلابتون

.

ما از جنس ماهی‌ها بودیم و آهوها

با ماهی‌ها

از شست صیادان می‌لغزیدیم

با آهوها،

با چشم‌های سیاه‌مان

بِربِر نگاه می‌کَردیم وُ

می‌گریختیم

می‌گریختیم

می‌گریختیم

.

وقتی‌ ایستادیم وُ گفتیم «بیا، عزیزم!»،

 نه آهو بودیم

نه ماهی

نه گیس گلابتون

.

و  گریه کردیم
.

Jane & Finch North York 1996