Skip to main content
شعر

ماه

توسط نوامبر 24, 2023بدون نظر
یک قدم به راست، به سمت راست‌ها می‌روی
یک قدم به کج، به سمت کج‌ها می‌روی
به سمت من‌ اگر بروی فرو می‌روی
~
~
~
~
~
~
در ماه


نوامبر ۲۰۲۲

Visits: 19