Skip to main content
‌کوتاه

مهر چیست

توسط نوامبر 14, 2019مارس 19th, 2023بدون نظر

مهر، گونه‌ای از پیوند جانی و تمنای پرعطش است که معتقد است عشق‌های تاریخ‌دار و جغرافیادار پالان‌شان کج است.

Visits: 21