Skip to main content
‌کوتاه

نقش نااختیار

توسط فوریه 1, 2024بدون نظر
اختیار و اراده در هدایت این سه‌تا نقش ندارد: زبان، کیر، کس.
هر سه، فارغ از نقش‌های دیگر، عضو جنسی‌اند.
و فارغ از ارادهٔ آدم با جهان مواجه می‌شوند.
و اگر چیزی را بیان کنند، یا بیان نکنند، توضیحی که به مغز منتقل می‌کنند ربط مستقیم به گسترهٔ معناهای چیزی که بنا به قاعده‌های مشخص باید بیان کنند یا نباید بیان کنند، ندارد.
ربط نامستقیم‌اش همان است که آدم را از قالب‌های شهروندی به سرزمین‌های ناشناخته می‌برد.
یا ربط نامستقیم‌اش همان است که آدم را در مواجه با جهان توی سر بیشتر از مواجه با جهان بیرون سر حيران می‌کند.

۱ فوريه ۲۰۲۴

Visits: 11