Skip to main content
‌کوتاه

کون خوب است

توسط نوامبر 14, 2019مارس 9th, 2023بدون نظر

از ویژگی‌های کون یکی این است که منحصر نیست به زن یا به مرد. چشمت اگر کسی را گرفت، دغدغه‌ی جور و ناجوری عضو جنسی‌اش را نداری؛ کون، هست، همیشه.
و کون، همیشه همان است که هست. زیبائی‌اش بسته به موقعیت نیست و مثل کس و کیر نیست که اگر بخواهد چشم و دست و حواس تنی را به خودش بکِشد ناچار به شکفتن و شق کردن باشد. درگیرشدن با کون این گزینه را هم دارد که آدم را از لبخندهای اجباری و چشم‌ خمارکردن‌های اجباری و چشم در چشم دوختن‌های اجباری و بروز عاطفه‌های ذهنی در چهره، در لحظه‌هایی که آداب معاشرت مزاحم است، رها می‌کند.

Visits: 217