Skip to main content

عشق‌بازی با خود و عشق‌بازی با دیگری یک اتفاق مستقل نیست، دنبالهٔ گفتگویی است که از پیش آغاز شده
.
.
آگوست ۲۰۲۱

دیدگاه خود را ثبت کنید