Skip to main content

 

 

در دوره‌هایی که شرایط زندگی اجتماعی وخیم می‌شود، مسؤلیت اول شهروند حفظ سلامت روانی شخص خودش است.

از انگیزه‌های سیاسی ایجاد وخامت در زندگی روزمره، یکی تحلیل بردن انگیزه‌های سلامت روانی و تنی شهروند به اراده‌ی شخصی است.
.
آگوست ۲۰۲۱

دیدگاه خود را ثبت کنید