Skip to main content
فیس‌بوکی‌ها

۰۴

توسط می 13, 2023آگوست 15th, 2023بدون نظر

ما در فجازی با قدرت‌های جهانی آب می‌خوریم. قدرت‌های جهانی در فجازی با ما نان می‌خورند.

ما در فجازی به قدرت‌های جهانی اطلاع می‌دهیم.
قدرت‌های جهانی در فجازی به ما اطلاع می‌دهند.

در فجازی کار می‌دهند می‌دهیم به قدرت‌های جهانی.
در فجازی کار می‌دهیم می‌دهند به قدرت‌های جهانی.

چیزی در فجازی هست که واقعیت موجود در فضا را به گه می‌کشد و ما را و قدرت‌های جهانی را به هم می‌مالاند.

فجازی، حافظه‌ی پوست را در سرْ حسّاس می‌کند تا در جابجایی آلت، نرمه‌ی انگشت قدرت‌های جهانی زیر لاله‌ی گوش‌مان تیر بکشد.

ما و قدرت‌های جهان که در زمین به هم نگااااااااه می‌کنیم، در هوا به هم نگاه می‌کنیم.

ما در فجازی به قدرت‌های جهانی فیس بوک را نشان می‌دهیم.
قدرت‌های جهانی در فجازی به ما توئیتر را نشان می‌دهند.

مه ۲۰۲۱

دیدگاه خود را ثبت کنید