Skip to main content
‌کوتاه

پیچ بعدی انقلاب زن زندگی …

توسط می 15, 2023نوامبر 8th, 2023بدون نظر

ادامه‌ی مسیر انقلاب زن زندگی آزادی از خیابان نمی‌گذرد. پیچ بعدی از قابلیت باج دهی سپاه به امضاکنندگان غربی برجام می‌گذرد. کار کسانی که چند سالی است تخته‌پرش‌های مبارزه با ج آ برای خود ساخته‌اند این است که نگذارند. این نگذاشتن فقط با اتکا و احاطه به ظابطه و رابطه‌ در قوانین غربی ممکن است. اما ممکن است. نقل قول‌هایی وزیر خارجه‌ی اینجا و رئیس سیاست خارجی آنجا توئیت می‌شود را باید با ذهن سیاست غربی ترجمه کرد نه با ذهنیت سیاست‌ورزی ایران، تا بجای ایجاد نگرانی، ابزار و چراغ راه بشود.

.
۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳

Visits: 18