Skip to main content

ادامه‌ی مسیر انقلاب زن زندگی آزادی از خیابان نمی‌گذرد. پیچ بعدی از قابلیت باج دهی سپاه به امضاکنندگان غربی برجام می‌گذرد. کار کسانی که چند سالی است تخته‌پرش‌های مبارزه با ج آ برای خود ساخته‌اند این است که نگذارند. این نگذاشتن فقط با اتکا و احاطه به ظابطه و رابطه‌ در قوانین غربی ممکن است. اما ممکن است. نقل قول‌هایی وزیر خارجه‌ی اینجا و رئیس سیاست خارجی آنجا توئیت می‌شود را باید با ذهن سیاست غربی ترجمه کرد نه با ذهنیت سیاست‌ورزی ایران، تا بجای ایجاد نگرانی، ابزار و چراغ راه بشود.

.
۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳

دیدگاه خود را ثبت کنید