Skip to main content

 

 

این تصور اشتباه هم هست که بوسه‌های طولانی و رونده روی گردی شانه و بازوی معشوق، یکطرفه است، و بوسیدن لب‌ها، بوسیدنی با مشارکت هر دو.

اگر به حرکت و لرزهٔ پوست دل بدهی می‌بینی در این بوسه هم هر دو نفر بوسیده می‌شوند، هر دو می‌بوسند.

.

آگوست ۲۰۲۲

دیدگاه خود را ثبت کنید