Skip to main content
‌کوتاه

در-افتادن با

توسط آگوست 15, 2023نوامبر 13th, 2023بدون نظر

در ایران و اروپا، [که امکان تماشای من از نزدیک نیست] دوستانی دارم که تصور می‌کنند من عمرم را به زندگی دیونیسوسی گذرانده‌ام. زندگی دیونیسوسی به تعریف آنها «فراغت از» است.

ما در جهانی زندگی نمی‌کنیم که امکان «فراغت از» وجود داشته باشد، حتی در حریم‌های خصوصی و حریم‌های شخصی و حریم‌های دوستانه-مگر آنکه کسی زحمت بکشد عرق بریزد حوصله کند حریم خصوصی و شخصی و دوستانه‌ای برای فارغ از بسازد.

به نظر من این «فراغت از» یک تعریف اشتباه یا یک تعریف ابزاری است.

ما هنوز درگیر «در افتادن با» هستیم. من همچنان در مرحلهٔ در افتادن با هستم. شما هم هنوز در مرحلهٔ در افتادن با باشید.

.
.
آگوست ۲۰۲۲