Skip to main content

آدم‌هایی که هیچ شباهتی به هم ندارند با احساسی که توی سر آدم می‌ریزند، به هم شبیه می‌شوند

.
آگوست ۲۰۲۱

دیدگاه خود را ثبت کنید