Skip to main content
‌کوتاه

موقعیت زنانه

توسط نوامبر 19, 2023بدون نظر

مسأله‌ی زن برای من ارتباط ویژه با کس و زهدان و پستان ندارد.

اگر مردها را هم با انواع عقدِ ازدواج می‌خربدند در انواع اندرونی‌ها مقید می‌کردند و در زمان‌ دلخواه و به سلیقه‌ی خریدار و خانواده‌اش، کیرش را می‌گرفتند می‌مالیدند تا تخم‌ آدم از سرش بیرون‌ بزند جاری شود توی کانال‌های تولید مثل و دوام لانه‌های زنبوری جهان را تضمین کند، یا کیرش را می‌گرفتند فرو می‌کردند در انواع سوراخ‌های لذت‌پذیر و حالشو می‌بردند، من عمرم را برمی‌داشتم خرج‌ آزادی صاحب کیر از این سرنوشت خفت‌بار می‌کردم.

مسأله، اختیار و امکان و آزادی تعیین امروز زندگی و تعیین فردای زندگی است.

.
نوامبر ۲۰۲۲