Skip to main content
‌کوتاه

آدم در فضای مجازی از واقعیت ساقط نمی‌شود

توسط فوریه 2, 2024بدون نظر
فضای مجازی واقعیت دارد. اتفاقی که در فضای مجازی می‌افتد، واقعیت دارد. واقعیت‌های فضای مجازی با گسترهٔ عظیم تأثیرگذاری، اگر اهمیت بیشتر از فضاهای میدانی نداشته باشند، اهمیت کمتر ندارند. در فضای مجازی، لایک کاربرد تأییدیه و حمایت و دم‌ شما گرم و آفرین از همین بپیچید ببرم دارد، از یکسو، و از سوی دیگر چاقو و دشنه و تفنگ و گلوله است و شکاف می‌دهد و شلیک می‌شود. ضربه در فضای مجازی همانقدر آدم را مجروح می‌کند و می‌کشد که بوسه‌ و بغلی که در فضای مجازی کلیک می‌شود از صفحهٔ گوشی و تبلت و لپ‌تاپ تا زیر پوست اعضای برون‌-جهنده و شکوفندهٔ تن کلیک‌کننده و کلیک‌شونده می‌رود.

رژیم ایران با جرم‌انگاری فضای مجازی کار عجیبی نمی‌کند. اما همهٔ ماهایی که کاری نمی‌کنیم که حکومتی دموکراتیک و بالغ و واقف به جایگاه قانونمداری خود جای رژیم حقیر نابالغ خرمردرند کنونی را بگیرد، کار عجیبی می‌کنیم.

فوریه ۲۰۲۳

Visits: 24